fbpx
36 مورد از مهمترین تخصص ها در دانشگاه های خصوصی ترکیه:

36 مورد از مهمترین تخصص ها در دانشگاه های خصوصی ترکیه:

تنوع گسترده ی  تخصص ها در دانشگاه های خصوصی ترکیه در دهه گذشته یکی از دلایل افزایش تقاضای سالانه برای تحصیل در ترکیه توسط هزاران دانشجوی خارجی از سراسر جهان است. از این رو STUDY GO برای تحصیل در ترکیه، به طور خلاصه به توضیحاتی در مورد مهم ترین رشته های پزشکی، مهندسی، مدیریتی، طراحی، علوم […]